gitaarles Arjen Prins

Gitaarles

Hallo, mijn naam is Arjen Prins, cliënt van de RIBW en gitaardocent.
Per 1 mei geef ik gitaarles bij Eigen Regie Centrum Nexus.

Ik doe dit voor cliënten van de RIBW en geïnteresseerden uit de omgeving.
Mijn specialiteit is de klassieke gitaar. De lessen zijn op maandag- en woensdagochtend van
10.00 uur tot 12.00 uur en duren een half uur.

Deelname is gratis.

Opgave via info@nexuszwolle.nl