Vrije ruimte

Bij Nexus bieden we vrije ruimte. Dit betekent dat je eigen initiatieven mag ontplooien om sterker te worden en beter in je vel te komen. Het concept is dat je zelf een idee aandraagt, vrij naar eigen inzicht. Deze zelfregie wordt ondersteund door professionele begeleiding van ervaringsdeskundigen. Zij helpen je en stimuleren dat je jezelf kunt ontwikkelen.

Je kunt bij vrije ruimte denken aan uiteenlopende activiteiten, zoals lopen in een wandelgroep, boksen, gitaar spelen of creatieve textielbewerkingen. Doel is zingevend bezig zijn, herstellen van een psychische kwetsbaarheid maar ook gewoon actief bezig zijn met een leuke activiteit.

Op deze manier ben je op een ontspannen manier jezelf aan het ontplooien. Je leert verder kijken en aan de slag te gaan met je talenten en ambities. Hierbij kom je in contact met anderen die hier ook mee bezig zijn of willen aansluiten bij een activiteit. Nexus biedt de ruimte om een activiteit uit te kunnen voeren. Aanmelden kan via info@nexuszwolle.nl

Tekst: Anke Wijnacker