Overprikkeld

Steungroep Overprikkeling

Bij de Steungroep Overprikkeling ontmoet je lotgenoten die door een psychische kwetsbaarheid of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) moeite hebben met de prikkelverwerking. Dan is het fijn om contact te hebben met lotgenoten om ervaringen te delen en samen activiteiten te ondernemen. Interakt Contour en Nexus bieden wekelijkse prikkelarme samenkomsten voor deelnemers die zeer prikkelgevoelig zijn. De steungroep wordt geleid door een ervaringswerker die zelf ervaring heeft op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel.

De samenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. We beginnen de ochtend met koffie en korte gesprekken, waarna iedereen iets voor zichzelf kan doen in dezelfde ruimte. Zo kun je op je eigen manier deelnemen, de keuze voor een activiteit is aan jezelf. Dit kan een hobby zijn die je al langer hebt, maar ook iets totaal nieuws. Denk hierbij aan creatieve activiteiten of werken op een laptop. Neem wel je eigen materiaal mee, zoals knutselmateriaal. Wil je werken met de laptop of iPad? Neem dan die van jezelf mee.

Een ervaringswerker leidt deze bijeenkomsten. Het maximum aantal deelnemers is vijf.

Heb je vragen of wil je je aanmelden?
Dat kan bij Ankie Pieterson:

T: 06 - 28 29 07 81

E: a.pieterson@interaktcontour.nl