afbeelding hsp 2

Omgaan met Hoogsensitiviteit

In deze training leer je beter omgaan met je hoogsensitiviteit. Hoogsensitief zijn (HSP) betekent onder andere dat je gemakkelijk overweldigd bent. Hoogsensitief zijn heeft zowel voor- als nadelen.

Het is belangrijk dat je begrijpt wat het betekent hoogsensitief te zijn, hoe het past binnen je karaktereigenschappen en hoe de negatieve houding van de maatschappij je heeft beïnvloed. Het goed kennen van je lichaam en mentale gesteldheid is helpend bij je herstel.

Mensen die hoogsensitief zijn kunnen de neiging hebben de situaties te vermijden die ze moeilijk vinden of emoties weg te drukken die heftig zijn. Daardoor nemen psychische klachten vaak toe.

Heb je vragen? Dan kun je die stellen aan Femmy Dekker:

T: 06 22 67 92 95

Ervaringen van mensen