Bezinning en bewustwording

De herstelcursus was voor mij een goede bezinnings- en bewustworings periode.