Verbinding

Wat het me het meeste aansprak was de verbinding met elkaar.