RIBW Overijssel en Nexus Zwolle ondertekenen verklaring van onafhankelijkheid

RIBW Overijssel en Nexus Zwolle ondertekenen verklaring van onafhankelijkheid

Op maandag 18 december 2023 hebben Jan Willem Bedeaux, Raad van Bestuur, RIBW Overijssel en Nexus Coördinator Sander Bartels een verklaring van onafhankelijkheid getekend. De ondertekening werd gedaan in het bijzijn van Anne-Marie Journee (RIBW Overijssel Regiodirecteur IJsselland) en het kernteam van Nexus.
Met deze verklaring is vastgesteld welke (mate van) onafhankelijkheid en zelfstandigheid Nexus binnen RIBW Overijssel heeft ten aanzien van het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van zelfregie en herstel.

Het inhoudelijk eigenaarschap is bij Nexus geborgd. Nexus is een voorliggende voorziening in het sociaal domein die onderdeel uit maakt van de sociale basis van de gemeente Zwolle en voor iedereen gratis toegankelijk is. De RIBW blijft de financiële penvoerder en de host van Nexus. Zij faciliteren Nexus bij de financiën, facilitaire zaken en het personeelsbeleid. Uitgangspunt is dat er een sluitende begroting is.

Door het ondertekenen van deze verklaring onafhankelijkheid gaat Nexus in 2024 een aanvraag indienen om lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Zelfregie en Herstelinitiatieven (NVZH).